Profile Based Marketing - Case Study

Deze profile based marketing case laat zien hoe het real-time opbouwen en beschikking hebben van profielen leidt tot een groter marketingbereik, meer marketingsegmentatie mogelijkheden en effectievere klantdialogen.

Profile Based Marketing Case - de uitdaging

Onze klant wilde de beschikking krijgen over een klantprofiel dat real-time wordt opgebouwd en waar mogelijk aangevuld kon worden met data uit de marketing contacten database (het platform waar de email contacten in worden geregistreerd).


De profielinformatie moest real-time via het online kanaal beschikbaar komen om:

 • De marketingsegmentatie mogelijkheden uit te breiden
 • Betere inzichten voor marketing en verkoopactiviteiten te verschaffen
 • Lead generatie te ondersteunen
 • De klantbeleving en klanttevredenheid te vergroten door waar relevant, content te personaliseren
 • Betere inzichten voor marketing en verkoopactiviteiten te verschaffen
 • Profile Based Marketing Case - de oplossing

  Om tot een structurele oplossing te komen, werden binnen deze profile marketing case de volgende stappen ondernomen.


  Allereerst werd het onderliggende marketing data model uitgebreid zodat ook profielen ondersteund werden.


  Vervolgens werden op meer dan 100 websites services geïmplementeerd waardoor continue nieuwe profielen werden aangemaakt of bestaande profielen werden bijgewerkt. Dit alles op basis van gedrag, interesse en expliciete data van de individuele bezoeker.


  Tevens werd een service geïmplementeerd waarmee nieuwe contacten en gewijzigde data van bestaande contacten uit de marketing contacten database, volgens een vast schema, continue toegevoegd werden aan de profielen. Een matching service zorgde er vervolgens voor dat profielen en contacten met elkaar vergeleken konden worden. Als er een match was, dan kon de data samengevoegd worden in één profiel.


  Tenslotte werd de profielinformatie toegepast om in online dialogen met (potentiële) klanten de beleving relevanter te maken.

  Profile Based Marketing Case - het resultaat

  Deze profile based marketing case leidde tot de volgende resultaten: 

  • Een veel groter marketingbereik (profielen en marketingcontacten)
  • Een enorme uitbreiding van de segmentatiemogelijkheden (meer data attributen)
  • Hogere conversie (+400%) door personalisatie mogelijkheden op basis van profieldata

  Lees ook onze andere case studies:

  Lead Management | Marketing Data