Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 8 mei 2018

INLEIDING


Bij Damax B.V. (bekend onder de merknaam "Saristos", "wij", "we", "ons") begrijpen wij dat u wilt dat uw persoonsgegevens zorgvuldig gebruikt worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de manieren waarop wij gegevens over u inzamelen, opslaan, gebruiken en met anderen delen wanneer u onze website gebruikt of indien u op enige manier deelneemt aan en/of gebruik maakt van verwante evenementen, verkoop- of marketingmaterialen en/of diensten (hierna "diensten" genoemd).

WAAROP HEEFT DIT PRIVACYBELEID BETREKKING


Dit privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop wij gegevens verwerken die wij van u verzamelen wanneer u onze website of diensten gebruikt of indien u op enige manier contact met ons opneemt.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ


 • Gegevens die u aan ons verstrekt
  • Wanneer u onze website gebruikt:
   We kunnen persoonlijke gegevens die u ons toestuurt of ons ter beschikking stelt verzamelen, bijvoorbeeld als u ons contactformulier invult of indien u zich voor een webinar of email nieuwsbrief aanmeldt. Indien u via de website contact met ons opneemt, bewaren we alle correspondentie. De soorten informatie die we kunnen inzamelen omvatten: namen, e-mail adressen, telefoonnummers, functietitels, bedrijfsnamen.

  • Wanneer u van onze diensten gebruikt maakt:
   We slaan gegevens die u ons toestuurt of overhandigt bij gebruik van onze diensten, direct op. De soorten gegevens die we direct van u kunnen inzamelen omvatten: namen, bedrijfsnamen, e-mailadressen, adres- en correspondentiegegevens, telefoonnummers, functietitels, alsmede andere (contact)informatie die u ons ter beschikking stelt.ndien u ons uw e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, dan zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om
   • u onze nieuwsbrief te sturen, mits u daarin heeft toegestemd;
   • of om uw vragen te beantwoorden.


 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  • Wanneer u onze website gebruikt: 
   Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw apparaat, zoals het IP-adres van uw apparaat, de doorverwijzende website, welke pagina’s en interacties u via uw apparaat op onze website heeft bezocht respectievelijk uitgevoerd en op welk tijdstip u onze website heeft bezocht. We gebruiken hiervoor verscheidene technologieën om gegevens te verzamelen, waaronder het opslaan van cookies op computers van gebruikers. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën verwijzen wij u naar ons "Cookiebeleid".
  • Wanneer u onze e-mail nieuwsbrieven leest:
   E-mails die wij zenden kunnen een web-beacon/pixel tag bevatten, die ons vertelt of u de e-mail heeft ontvangen of geopend, of dat u op een link in de e-mail heeft geklikt. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën verwijzen wij u naar ons "Cookiebeleid".

HOE GEBRUIKEN WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS


 • Gegevens verzameld via onze website en e-mail nieuwsbrief
  Wij gebruiken de informatie die wij via onze website en e-mail nieuwsbrieven verzamelen voor de volgende doeleinden:
  • het verbeteren van onze website om te waarborgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd;
  • om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt zodat wij onze diensten, content, marketing en communicatie kunnen verbeteren;
  • om u informatie te zenden over ons, onze activiteiten, dienstverlening, aanstaande evenementen en soortgelijke informatie;
  • voor interne doeleinden zoals data-analyse en onderzoek om onze diensten en communicatie te verbeteren;
  • doeleinden die aan u werden uitgelegd op het moment dat u uw informatie indiende, bijvoorbeeld het versturen van e-mail nieuwsbrieven nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of om u toegang tot één van onze webinars of white papers te geven of om de door u aangevraagde informatie over onze diensten te verstrekken; 
  • het waarborgen dat onze websites veilig en beschermd blijven.
 • Gegevens verzameld naar aanleiding van onze dienstverlening
  Wij gebruiken de gegevens voor het aanbieden, uitvoeren, onderhouden van en communiceren over onze diensten. Tevens kunnen wij de gegevens ook gebruiken om met u via e-mail of mogelijkerwijze via andere middelen te communiceren in samenhang met diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen waarvan wij menen dat u daarin wellicht geïnteresseerd bent. Uiteraard enkel en alleen indien dit in overeenstemming is met de door u kenbaar gemaakte toestemming en voorkeuren. 

WANNEER DELEN WIJ GEGEVENS MET DERDEN


 • Bij uitbesteding van bepaalde gegevensverwerkingen aan vertrouwde externe dienstverleners die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals: Google Analytics voor website-analyse, Blueconic voor klantprofilering en MailChimp voor e-mail marketing.

 • Indien nodig voor de uitvoering van de wet of een gerechtelijk bevel; het uitvoeren of toepassen van onze overeenkomsten met u alsmede andere overeenkomsten; of het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze werknemers of anderen, behouden wij het recht voor op toegang tot, inzage in, opslag van en delen van alle informatie.

 • Bij bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden uw persoonlijke gegevens naar aanleiding van een geldig verzoek aan overheidsinstanties bekend te maken, zoals in naleving van wet- en regelgeving omtrent nationale of openbare veiligheid.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS


Ter bescherming van uw gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, uw gegevens.

HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN


Voor meer informatie over hoe wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken, lees ons "Cookiebeleid".

UW PRIVACYRECHTEN


Indien u informatie die wij over u hebben wilt inzien, controleren, actualiseren, corrigeren of verwijderen, of een ander recht uitoefenen dat betrokkenen krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU hebben, kunt u schriftelijk met ons contact opnemen: Damax B.V. - Salland 21 - 1274KK te Huizen.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij dit een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij ingaan op uw verzoek.


 • Cookies
  Raadpleeg ons "Cookiebeleid" voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u deze kunt accepteren of afwijzen.

 • E-mail marketing
  U kunt er ten allen tijde voor kiezen niet langer promotie- of marketingmaterialen van ons te ontvangen, door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. 

KINDEREN


Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

 • Speciale opmerking voor kinderen jonger dan 16 jaar: als u jonger bent dan 16, raden wij u aan om met uw ouder of voogd te spreken en de toestemming van uw ouder of voogd te verkrijgen alvorens uw gegevens met ons te delen;
 • Speciale opmerking voor ouders van kinderen jonger dan 16 jaar: wij raden aan het gebruik van onze diensten, toepassingen (waaronder websites en andere digitale kanalen) van uw kinderen te controleren en te volgen om ervoor te zorgen dat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is geactualiseerd aan de datum boven aan deze pagina. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig door te lezen.