Account Matching Service

Het fundament voor Account Based Marketing

Account Based Marketing (ABM) is een sleutelbegrip aan het worden binnen B2B marketing en is een vorm van profile based ​​​​​marketingWat ​​​​​echter onderschat wordt is het automatisch matchen van een bezoeker met één van u bestaande klanten (of prospects) zodat u hier vervolgens uw account based marketing programma op los kunt laten. Dit is waar onze Account Matching service voor is ontwikkeld.

Productiviteits versneller

Hoe eerder u bij elk klantcontact vast kan stellen tot welk bedrijf een contact behoort, des te minder tijd hoeft u te besteden.


De Account Matching service doet dit automatisch voor u. Zowel voor anonieme bezoekers of reeds bekende bezoekers van uw website.

U kunt direct uw account based marketing campagne opstarten. Of het gehele lead management proces overslaan en dit contact en de interesses en voorkeuren direct routeren naar de verkoper die verantwoordelijk is voor dit bedrijf.

Inzichten voor Account Based Marketing

account based marketing dashboard

U heeft wellicht honderden zo niet duizenden contacten in uw database die nog niet gekoppeld zijn aan een bedrijf. 


De Account Matching service verzorgt deze koppeling voor u zodat u en uw verkopers een volledig beeld krijgen welke contacten binnen een bedrijf reeds bekend zijn in zowel uw email marketing, marketing automation of CRM systeem.


Het bereik neemt hierdoor zienderogen toe en dus ook het effect van uw account based marketing programma.

Hoe de Account Matching service werkt

De Account Matching service is een beveiligde real-time webservice, werkt bovenop uw marketing automation systemen en levert een consistente contact tot account mapping.

IDENTIFICEREN

Vangt waardevolle signalen af van IP-adressen, herkomst en expliciete input van uw website bezoekers.

NORMALISEREN

Vertaalt de signalen naar input voor onze fuzzy matching algoritmen.

Vertaalt de signalen naar input voor onze fuzzy matching algoritmen.

MATCHEN

Matched de signalen met bestaande accounts van uw CRM of contacten database

RESULTAAT

Geeft de matching resultaten terug aan de aanroepende marketing automation tool.