Lead Management

Van marketing lead naar verkoop via een gestroomlijnd lead management proces

Een gestroomlijnd lead management proces maakt het voor u mogelijk om de impact van uw marketingactiviteiten op verkoop te meten. Het stelt lead managers in staat hun proces en de opvolging vanuit verkoop beter te beheren. Uiteindelijk leidt dit tot leads van een hogere kwaliteit en dus betere verkoopkansen voor uw verkopers.

Wat is er voor nodig

Een gemeenschappelijke definitie over leads

Zowel binnen marketing als tussen marketing en verkoop is het belangrijk dat iedereen dezelfde definitie hanteert over:

  • wat en wanneer er sprake is van een marketing lead, 
  • welke statussen een marketing lead kent, 
  • wat een voor verkoop gekwalificeerde lead betekent.

Een lead scorings en kwalificatiemodel

Leads veranderen van status naarmate ze verder in het proces komen. Om een lead uiteindelijk van marketing naar verkoop te converteren is het belangrijk dat marketing en verkoop het eens zijn over de kwalificatiecriteria en het scoringsmodel dat daarachter ligt.

Routeren en opvolgen van leads moet zijn georganiseerd

Leads moeten zo snel mogelijk opgevolgd worden. Dat begint al bij het nabellen door een call-center, de beoordeling door een lead manager en de opvolging door verkoop. Kortom: rollen, verantwoordelijkheden en afspraken inzake het routeren en opvolgen van leads is noodzakelijk.

Automatisering is een vereiste

Een lead gaat door verschillende afdelingen. De data gaat door verschillende systemen. Snelheid en zo min mogelijk lekkages in het proces zijn hierbij cruciaal. Veel stappen in het lead management proces kunnen geautomatiseerd worden om dit te voorkomen.

Rapportage als sturingsmiddel

Rapportage is noodzakelijk om inzichten te bieden in zowel het  proces (doorlooptijd) als de resultaten / bijdragen van marketing aan verkoop.

​​Succes is afhankelijk van transparantie, begrip van het proces, duidelijke communicatie en verwachtingen van alle betrokkenen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

LEAD MANAGEMENT AUDIT

Wij nemen uw huidige proces onder de loep. Daarnaast kijken we naar de organisatorische indeling, de data en de techniek. Denk hierbij aan uw call center, marketing automation en CRM systemen.


Vervolgens analyseren we uw contact-, download- en (evenement) registratieformulieren omdat deze als bron fungeren voor nieuwe leads.


Tenslotte identificeren we de knelpunten en komen we met concrete aanbevelingen.

LEAD MANAGEMENT PROCES OPTIMALISATIE

Wij ontwerpen het voor uw bedrijf optimale proces, het lead scoring model en zorgen er voor dat de rollen en verantwoordelijkheden tussen marketing, lead managers en verkoop helder beschreven zijn.


De crux zit 'm uiteraard in de implementatie. Wij nemen de verantwoordelijkheid dat het proces, het data model, het lead scoring model, de regels voor lead routing, notificaties, formulieren etc. ontwikkeld of aangepast worden in uw systemen.


Tenslotte trainen wij uw medewerkers in het nieuwe of verbeterde proces.

LEAD MANAGEMENT RAPPORTAGES

Wij maken voor u rapportages waarmee u uw gehele proces kunt managen op kwaliteit, snelheid, conversie en ROI (verkoopbijdrage).