Marketing Data Services - Case Study

Een marketing data case uit de praktijk laat zien hoe het opschonen, harmoniseren van marketingdata en het in sync brengen van databronnen tot een groter marketingbereik en betere marketing segmentatie mogelijkheden leidt

Marketing Data Case - de uitdaging

Onze klant had potentieel gezien een goed marketing bereik. In de praktijk kon dit potentieel niet benut worden. Deze marketing data case laat zien welke problematiek moest worden opgelost.


Allereerst waren de contactgegevens waren verspreid over diverse systemen:  een e-mail marketing platform voor Marketing en een CRM platform voor zowel Marketing als Verkoop. Geautomatiseerde procedures waren niet aanwezig om om de data in beide systemen in sync met elkaar te houden.


Ten tweede was de kwaliteit van de data een een groot aandachtspunt. Velden waar marketeers graag op wilde segmenteren bleken nauwelijks bruikbaar omdat er nauwelijks waarden in stonden. Gevolg was dus dat marketeers segmenten moesten gebruiken die feitelijk te generiek waren.


Ten derde bleken meerdere velden min of meer dezelfde betekenis of doel te hebben.


Tenslotte bleken er inconsistenties te zijn in het gebruik van master data tussen de verschillende systemen.

Marketing Data Case - de oplossing

Om tot een structurele oplossing te komen, werden binnen deze marketing data case de volgende stappen ondernomen.


Data uit zowel het marketing als CRM platform werd met elkaar vergeleken. Waar velden 100% overeen kwamen werden records direct verrijkt.


Voor velden die feitelijk dezelfde betekenis hadden, maar verschillende waarden bevatten, werden geavanceerde algoritmes gebruikt om de waarden te harmoniseren.


Tevens werd logica ontwikkeld om externe master data waar nodig toe te voegen.


Tenslotte werd een bi-directionele koppeling gerealiseerd tussen het marketing en CRM platform waarbij account, contact en leads data altijd met elkaar in sync was.

Marketing Data Case - het resultaat

Deze marketing data case leidde tot een aanzienlijk groter marketing bereik en veel meer en betere marketingsegmentatie mogelijkheden. 

  • 12% groter marketing bereik (contacten met een opt-in)
  • Segmentatiemogelijkheid op diverse velden (bijvoorbeeld land, functie, bedrijfsnaam, DMU rol) verbeterd met gemiddeld 230%.

Lees ook onze andere cases:

Lead Management | Profile Based Marketing