Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Vanzelfsprekend wilt u dat uw persoonsgegevens zorgvuldig gebruikt worden bij Damax B.V. (bekend onder de merknaam "Saristos", "wij", "we", "ons"). Op deze pagina vindt u meer informatie over de manieren waarop wij gegevens over u inzamelen, opslaan, gebruiken en met anderen delen wanneer u onze website gebruikt of indien u op enige manier deelneemt aan en/of gebruik maakt van verwante evenementen, verkoop- of marketingmaterialen en/of diensten (hierna "diensten" genoemd).

Waarop heeft dit privacybeleid betrekking

Dit privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop wij gegevens verwerken die wij van u verzamelen wanneer u onze website of diensten gebruikt of indien u op enige manier contact met ons opneemt.

Welke gegevens verzamelen wij

Gegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website gebruikt kunnen wij persoonlijke gegevens die u ons expliciet ter beschikking stelt verzamelen, bijvoorbeeld als u een contactformulier invult of indien u zich voor een webinar of email nieuwsbrief aanmeldt. Indien u via de website contact met ons opneemt, bewaren we alle correspondentie. De soorten informatie die we kunnen inzamelen omvatten: namen, e-mail adressen, telefoonnummers, functietitels, bedrijfsnamen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze website gebruikt verzamelen wij bepaalde gegevens over uw apparaat ten behoeve van analysedoeleinden, zoals het soort apparaat waarmee u onze website bezoekt, de doorverwijzende website, welke pagina’s en interacties u via uw apparaat op onze website heeft bezocht respectievelijk uitgevoerd en op welk tijdstip u onze website heeft bezocht. We gebruiken hiervoor verscheidene technologieën om gegevens te verzamelen, waaronder het opslaan van cookies op computers van gebruikers. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens

Wij gebruiken de informatie die wij via onze website en e-mail nieuwsbrieven verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • het verbeteren van onze website om te waarborgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd;
  • om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt zodat wij onze diensten, content, marketing en communicatie kunnen verbeteren;
  • om u informatie toe te sturen over ons, onze activiteiten, dienstverlening, aanstaande evenementen en soortgelijke informatie;
  • voor interne doeleinden zoals data-analyse en onderzoek om onze diensten en communicatie te verbeteren;
  • doeleinden die aan u werden uitgelegd op het moment dat u uw informatie indiende, bijvoorbeeld het versturen van e-mail nieuwsbrieven nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of om u toegang tot één van onze webinars of white papers te geven of om de door u aangevraagde informatie over onze diensten te verstrekken; 
  • het waarborgen dat onze websites veilig en beschermd blijven.

Wanneer delen wij gegevens met derden

  • Bij uitbesteding van bepaalde gegevensverwerkingen aan vertrouwde externe dienstverleners die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals: Google Analytics voor website-analyse.
  • Indien nodig voor de uitvoering van de wet of een gerechtelijk bevel; het uitvoeren of toepassen van onze overeenkomsten met u alsmede andere overeenkomsten; of het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze werknemers of anderen, behouden wij het recht voor op toegang tot, inzage in, opslag van en delen van alle informatie. 
  • Bij bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden uw persoonlijke gegevens naar aanleiding van een geldig verzoek aan overheidsinstanties bekend te maken, zoals in naleving van wet- en regelgeving omtrent nationale of openbare veiligheid.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Ter bescherming van uw gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, uw gegevens.

Hoe gebruiken wij cookies en andere traceertechnologieën

Voor meer informatie over hoe wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken, lees ons cookiebeleid.

Uw privacyrechten

Indien u informatie die wij over u hebben wilt inzien, controleren, actualiseren, corrigeren of verwijderen, of een ander recht uitoefenen dat betrokkenen krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU hebben, kunt u schriftelijk met ons contact opnemen: Damax B.V. - Salland 21 - 1274KK te Huizen.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij dit een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij ingaan op uw verzoek.

Kinderen

Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. 

Een speciale opmerking voor kinderen jonger dan 16 jaar: als u jonger bent dan 16, raden wij u aan om met uw ouder of voogd te spreken en de toestemming van uw ouder of voogd te verkrijgen alvorens uw gegevens met ons te delen.

Een speciale opmerking voor ouders van kinderen jonger dan 16 jaar: wij raden aan het gebruik van onze diensten, toepassingen (waaronder websites en andere digitale kanalen) van uw kinderen te controleren en te volgen om ervoor te zorgen dat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

Wijzigen in het privacybeleid

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig door te lezen.

De laatste update is van: 29 oktober 2020.