Marketing Data Services

Opschonen, normaliseren en verrijken van marketing data

Data gedreven marketing kan niet zonder oog te hebben voor de kwaliteit van uw data. Die laat veelal te wensen over. U bent toch ook op zoek naar meer en betere inzichten en mogelijkheden voor marketing segmentatie.

Wat is er voor nodig

Een gemeenschappelijke referentiekader

Het klinkt logisch dat de betekenis, de waarden en het gebruik van marketing data bij iedereen bekend is. Toch is dat niet zo. ​Niet binnen marketing, maar ook niet tussen afdelingen als marketing, verkoop en bijvoorbeeld financiën.

Organisatie van het beheer van master data

Wie is verantwoordelijk voor het beheren van master data en zorgt er voor dat dat overal in de organisatie en in alle systemen consistent gebruikt wordt. Kortom, rollen, verantwoordelijkheden en afspraken zijn noodzakelijk.

Data synchronisaties tussen systemen

Zowel in profile based marketing als in lead management wordt data uit verschillende systemen gebruikt. Koppelingen tussen systemen zijn nodig om data in het gehele proces in sync te houden.

Uw performance is zo goed als de kwaliteit van uw data:

"garbage in, garbage out"!

Wat wij voor u kunnen betekenen

MARKETING DATA AUDIT

Wij doen een kwaliteitsanalyse van uw data over het gehele marketingproces: van profielen, contacten, leads, accounts en opportunities.


Tenslotte identificeren we de knelpunten en komen we met concrete aanbevelingen.

OPSCHONING EN VERRIJKINGS SERVICE

Wij schonen uw data op, voegen data samen en verrijken uw data door andere interne of externe bronnen te koppelen.

DATA SYNCHRONISATIE SERVICE

Uw marketing data komt in verschillende systemen voor. U heeft vast een systeem voor email marketing, een CRM systeem, een marketing automation systeem, een call center applicatie, etc.


Wij ontwerpen en realiseren data synchronisatie services die er voor zorgen dat de data tussen deze systemen consistent en actueel blijft.